Ontslag Het kustlicht

Uw werkgever in Het kustlicht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het kustlicht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het kustlicht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het kustlicht. Uw werkgever in Het kustlicht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het kustlicht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het kustlicht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het kustlicht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het kustlicht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het kustlicht of met bevallingsverlof bent in Het kustlicht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het kustlicht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het kustlicht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het kustlicht
 • Als u in Het kustlicht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het kustlicht wilt opnemen;
 • Omdat u in Het kustlicht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het kustlicht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het kustlicht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het kustlicht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het kustlicht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het kustlicht. Uitzonderingen in Het kustlicht;
 • Als uw werkgever in Het kustlicht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het kustlicht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het kustlicht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het kustlicht niet geschikt voor uw werk in Het kustlicht of
 • u functioneert niet voldoende in Het kustlicht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het kustlicht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het kustlicht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het kustlicht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het kustlicht verblijft, dan mag uw werkgever in Het kustlicht u eveneens wel ontslaan.