Ontslag Het heike

Uw werkgever in Het heike mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het heike zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het heike

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het heike. Uw werkgever in Het heike mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het heike arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het heike niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het heike te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het heike u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het heike of met bevallingsverlof bent in Het heike.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het heike kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het heike die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het heike
 • Als u in Het heike lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het heike wilt opnemen;
 • Omdat u in Het heike lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het heike lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het heike wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het heike op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het heike

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het heike. Uitzonderingen in Het heike;
 • Als uw werkgever in Het heike bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het heike aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het heike gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het heike niet geschikt voor uw werk in Het heike of
 • u functioneert niet voldoende in Het heike.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het heike

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het heike niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het heike of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het heike verblijft, dan mag uw werkgever in Het heike u eveneens wel ontslaan.