Ontslag Het broek

Uw werkgever in Het broek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het broek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het broek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het broek. Uw werkgever in Het broek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het broek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het broek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het broek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het broek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het broek of met bevallingsverlof bent in Het broek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het broek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het broek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het broek
 • Als u in Het broek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het broek wilt opnemen;
 • Omdat u in Het broek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het broek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het broek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het broek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het broek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het broek. Uitzonderingen in Het broek;
 • Als uw werkgever in Het broek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het broek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het broek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het broek niet geschikt voor uw werk in Het broek of
 • u functioneert niet voldoende in Het broek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het broek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het broek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het broek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het broek verblijft, dan mag uw werkgever in Het broek u eveneens wel ontslaan.