Ontslag Het bosch

Uw werkgever in Het bosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het bosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het bosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het bosch. Uw werkgever in Het bosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het bosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het bosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het bosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het bosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het bosch of met bevallingsverlof bent in Het bosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het bosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het bosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het bosch
 • Als u in Het bosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het bosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Het bosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het bosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het bosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het bosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het bosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het bosch. Uitzonderingen in Het bosch;
 • Als uw werkgever in Het bosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het bosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het bosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het bosch niet geschikt voor uw werk in Het bosch of
 • u functioneert niet voldoende in Het bosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het bosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het bosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het bosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het bosch verblijft, dan mag uw werkgever in Het bosch u eveneens wel ontslaan.