Ontslag Het beggelder

Uw werkgever in Het beggelder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Het beggelder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Het beggelder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Het beggelder. Uw werkgever in Het beggelder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Het beggelder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Het beggelder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Het beggelder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Het beggelder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Het beggelder of met bevallingsverlof bent in Het beggelder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Het beggelder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Het beggelder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Het beggelder
 • Als u in Het beggelder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Het beggelder wilt opnemen;
 • Omdat u in Het beggelder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Het beggelder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Het beggelder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Het beggelder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Het beggelder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Het beggelder. Uitzonderingen in Het beggelder;
 • Als uw werkgever in Het beggelder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Het beggelder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Het beggelder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Het beggelder niet geschikt voor uw werk in Het beggelder of
 • u functioneert niet voldoende in Het beggelder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Het beggelder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Het beggelder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Het beggelder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Het beggelder verblijft, dan mag uw werkgever in Het beggelder u eveneens wel ontslaan.