Ontslag Hessum

Uw werkgever in Hessum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hessum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hessum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hessum. Uw werkgever in Hessum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hessum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hessum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hessum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hessum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hessum of met bevallingsverlof bent in Hessum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hessum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hessum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hessum
 • Als u in Hessum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hessum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hessum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hessum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hessum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hessum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hessum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hessum. Uitzonderingen in Hessum;
 • Als uw werkgever in Hessum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hessum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hessum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hessum niet geschikt voor uw werk in Hessum of
 • u functioneert niet voldoende in Hessum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hessum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hessum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hessum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hessum verblijft, dan mag uw werkgever in Hessum u eveneens wel ontslaan.