Ontslag Hespelaar

Uw werkgever in Hespelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hespelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hespelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hespelaar. Uw werkgever in Hespelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hespelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hespelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hespelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hespelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hespelaar of met bevallingsverlof bent in Hespelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hespelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hespelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hespelaar
 • Als u in Hespelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hespelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Hespelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hespelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hespelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hespelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hespelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hespelaar. Uitzonderingen in Hespelaar;
 • Als uw werkgever in Hespelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hespelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hespelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hespelaar niet geschikt voor uw werk in Hespelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Hespelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hespelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hespelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hespelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hespelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Hespelaar u eveneens wel ontslaan.