Ontslag Herxen

Uw werkgever in Herxen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herxen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herxen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herxen. Uw werkgever in Herxen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herxen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herxen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herxen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herxen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herxen of met bevallingsverlof bent in Herxen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herxen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herxen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herxen
 • Als u in Herxen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herxen wilt opnemen;
 • Omdat u in Herxen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herxen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herxen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herxen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herxen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herxen. Uitzonderingen in Herxen;
 • Als uw werkgever in Herxen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herxen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herxen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herxen niet geschikt voor uw werk in Herxen of
 • u functioneert niet voldoende in Herxen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herxen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herxen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herxen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herxen verblijft, dan mag uw werkgever in Herxen u eveneens wel ontslaan.