Ontslag Herwijnen

Uw werkgever in Herwijnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herwijnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herwijnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herwijnen. Uw werkgever in Herwijnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herwijnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herwijnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herwijnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herwijnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herwijnen of met bevallingsverlof bent in Herwijnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herwijnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herwijnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herwijnen
 • Als u in Herwijnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herwijnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Herwijnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herwijnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herwijnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herwijnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herwijnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herwijnen. Uitzonderingen in Herwijnen;
 • Als uw werkgever in Herwijnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herwijnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herwijnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herwijnen niet geschikt voor uw werk in Herwijnen of
 • u functioneert niet voldoende in Herwijnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herwijnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herwijnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herwijnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herwijnen verblijft, dan mag uw werkgever in Herwijnen u eveneens wel ontslaan.