Ontslag Herwen

Uw werkgever in Herwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herwen. Uw werkgever in Herwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herwen of met bevallingsverlof bent in Herwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herwen
 • Als u in Herwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Herwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herwen. Uitzonderingen in Herwen;
 • Als uw werkgever in Herwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herwen niet geschikt voor uw werk in Herwen of
 • u functioneert niet voldoende in Herwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herwen verblijft, dan mag uw werkgever in Herwen u eveneens wel ontslaan.