Ontslag Herveld-noord

Uw werkgever in Herveld-noord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herveld-noord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herveld-noord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herveld-noord. Uw werkgever in Herveld-noord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herveld-noord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herveld-noord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herveld-noord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herveld-noord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herveld-noord of met bevallingsverlof bent in Herveld-noord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herveld-noord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herveld-noord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herveld-noord
 • Als u in Herveld-noord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herveld-noord wilt opnemen;
 • Omdat u in Herveld-noord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herveld-noord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herveld-noord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herveld-noord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herveld-noord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herveld-noord. Uitzonderingen in Herveld-noord;
 • Als uw werkgever in Herveld-noord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herveld-noord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herveld-noord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herveld-noord niet geschikt voor uw werk in Herveld-noord of
 • u functioneert niet voldoende in Herveld-noord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herveld-noord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herveld-noord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herveld-noord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herveld-noord verblijft, dan mag uw werkgever in Herveld-noord u eveneens wel ontslaan.