Ontslag Herveld

Uw werkgever in Herveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herveld. Uw werkgever in Herveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herveld of met bevallingsverlof bent in Herveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herveld
 • Als u in Herveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Herveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herveld. Uitzonderingen in Herveld;
 • Als uw werkgever in Herveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herveld niet geschikt voor uw werk in Herveld of
 • u functioneert niet voldoende in Herveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herveld verblijft, dan mag uw werkgever in Herveld u eveneens wel ontslaan.