Ontslag Hertme

Uw werkgever in Hertme mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hertme zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hertme

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hertme. Uw werkgever in Hertme mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hertme arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hertme niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hertme te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hertme u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hertme of met bevallingsverlof bent in Hertme.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hertme kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hertme die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hertme
 • Als u in Hertme lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hertme wilt opnemen;
 • Omdat u in Hertme lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hertme lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hertme wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hertme op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hertme

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hertme. Uitzonderingen in Hertme;
 • Als uw werkgever in Hertme bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hertme aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hertme gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hertme niet geschikt voor uw werk in Hertme of
 • u functioneert niet voldoende in Hertme.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hertme

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hertme niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hertme of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hertme verblijft, dan mag uw werkgever in Hertme u eveneens wel ontslaan.