Ontslag Herten

Uw werkgever in Herten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herten. Uw werkgever in Herten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herten of met bevallingsverlof bent in Herten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herten
 • Als u in Herten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herten wilt opnemen;
 • Omdat u in Herten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herten. Uitzonderingen in Herten;
 • Als uw werkgever in Herten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herten niet geschikt voor uw werk in Herten of
 • u functioneert niet voldoende in Herten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herten verblijft, dan mag uw werkgever in Herten u eveneens wel ontslaan.