Ontslag Hersend

Uw werkgever in Hersend mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hersend zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hersend

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hersend. Uw werkgever in Hersend mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hersend arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hersend niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hersend te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hersend u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hersend of met bevallingsverlof bent in Hersend.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hersend kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hersend die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hersend
 • Als u in Hersend lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hersend wilt opnemen;
 • Omdat u in Hersend lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hersend lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hersend wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hersend op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hersend

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hersend. Uitzonderingen in Hersend;
 • Als uw werkgever in Hersend bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hersend aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hersend gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hersend niet geschikt voor uw werk in Hersend of
 • u functioneert niet voldoende in Hersend.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hersend

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hersend niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hersend of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hersend verblijft, dan mag uw werkgever in Hersend u eveneens wel ontslaan.