Ontslag Herpt

Uw werkgever in Herpt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herpt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herpt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herpt. Uw werkgever in Herpt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herpt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herpt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herpt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herpt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herpt of met bevallingsverlof bent in Herpt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herpt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herpt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herpt
 • Als u in Herpt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herpt wilt opnemen;
 • Omdat u in Herpt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herpt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herpt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herpt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herpt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herpt. Uitzonderingen in Herpt;
 • Als uw werkgever in Herpt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herpt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herpt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herpt niet geschikt voor uw werk in Herpt of
 • u functioneert niet voldoende in Herpt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herpt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herpt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herpt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herpt verblijft, dan mag uw werkgever in Herpt u eveneens wel ontslaan.