Ontslag Herpen

Uw werkgever in Herpen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herpen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herpen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herpen. Uw werkgever in Herpen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herpen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herpen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herpen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herpen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herpen of met bevallingsverlof bent in Herpen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herpen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herpen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herpen
 • Als u in Herpen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herpen wilt opnemen;
 • Omdat u in Herpen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herpen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herpen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herpen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herpen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herpen. Uitzonderingen in Herpen;
 • Als uw werkgever in Herpen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herpen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herpen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herpen niet geschikt voor uw werk in Herpen of
 • u functioneert niet voldoende in Herpen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herpen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herpen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herpen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herpen verblijft, dan mag uw werkgever in Herpen u eveneens wel ontslaan.