Ontslag Hernen

Uw werkgever in Hernen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hernen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hernen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hernen. Uw werkgever in Hernen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hernen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hernen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hernen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hernen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hernen of met bevallingsverlof bent in Hernen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hernen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hernen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hernen
 • Als u in Hernen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hernen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hernen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hernen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hernen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hernen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hernen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hernen. Uitzonderingen in Hernen;
 • Als uw werkgever in Hernen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hernen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hernen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hernen niet geschikt voor uw werk in Hernen of
 • u functioneert niet voldoende in Hernen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hernen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hernen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hernen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hernen verblijft, dan mag uw werkgever in Hernen u eveneens wel ontslaan.