Ontslag Achterste hermalen

Uw werkgever in Achterste hermalen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterste hermalen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterste hermalen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterste hermalen. Uw werkgever in Achterste hermalen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterste hermalen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterste hermalen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterste hermalen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterste hermalen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterste hermalen of met bevallingsverlof bent in Achterste hermalen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterste hermalen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterste hermalen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterste hermalen
 • Als u in Achterste hermalen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterste hermalen wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterste hermalen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterste hermalen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterste hermalen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterste hermalen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterste hermalen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterste hermalen. Uitzonderingen in Achterste hermalen;
 • Als uw werkgever in Achterste hermalen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterste hermalen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterste hermalen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterste hermalen niet geschikt voor uw werk in Achterste hermalen of
 • u functioneert niet voldoende in Achterste hermalen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterste hermalen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterste hermalen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterste hermalen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterste hermalen verblijft, dan mag uw werkgever in Achterste hermalen u eveneens wel ontslaan.