Ontslag Herkingen

Uw werkgever in Herkingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herkingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herkingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herkingen. Uw werkgever in Herkingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herkingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herkingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herkingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herkingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herkingen of met bevallingsverlof bent in Herkingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herkingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herkingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herkingen
 • Als u in Herkingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herkingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Herkingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herkingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herkingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herkingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herkingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herkingen. Uitzonderingen in Herkingen;
 • Als uw werkgever in Herkingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herkingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herkingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herkingen niet geschikt voor uw werk in Herkingen of
 • u functioneert niet voldoende in Herkingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herkingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herkingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herkingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herkingen verblijft, dan mag uw werkgever in Herkingen u eveneens wel ontslaan.