Ontslag Herkenrade

Uw werkgever in Herkenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herkenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herkenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herkenrade. Uw werkgever in Herkenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herkenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herkenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herkenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herkenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herkenrade of met bevallingsverlof bent in Herkenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herkenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herkenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herkenrade
 • Als u in Herkenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herkenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Herkenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herkenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herkenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herkenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herkenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herkenrade. Uitzonderingen in Herkenrade;
 • Als uw werkgever in Herkenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herkenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herkenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herkenrade niet geschikt voor uw werk in Herkenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Herkenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herkenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herkenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herkenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herkenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Herkenrade u eveneens wel ontslaan.