Ontslag Herkenbosch

Uw werkgever in Herkenbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herkenbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herkenbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herkenbosch. Uw werkgever in Herkenbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herkenbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herkenbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herkenbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herkenbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herkenbosch of met bevallingsverlof bent in Herkenbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herkenbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herkenbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herkenbosch
 • Als u in Herkenbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herkenbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Herkenbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herkenbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herkenbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herkenbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herkenbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herkenbosch. Uitzonderingen in Herkenbosch;
 • Als uw werkgever in Herkenbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herkenbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herkenbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herkenbosch niet geschikt voor uw werk in Herkenbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Herkenbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herkenbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herkenbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herkenbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herkenbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Herkenbosch u eveneens wel ontslaan.