Ontslag Herike

Uw werkgever in Herike mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herike zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herike

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herike. Uw werkgever in Herike mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herike arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herike niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herike te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herike u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herike of met bevallingsverlof bent in Herike.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herike kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herike die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herike
 • Als u in Herike lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herike wilt opnemen;
 • Omdat u in Herike lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herike lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herike wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herike op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herike

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herike. Uitzonderingen in Herike;
 • Als uw werkgever in Herike bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herike aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herike gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herike niet geschikt voor uw werk in Herike of
 • u functioneert niet voldoende in Herike.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herike

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herike niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herike of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herike verblijft, dan mag uw werkgever in Herike u eveneens wel ontslaan.