Ontslag Herfte

Uw werkgever in Herfte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herfte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herfte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herfte. Uw werkgever in Herfte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herfte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herfte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herfte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herfte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herfte of met bevallingsverlof bent in Herfte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herfte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herfte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herfte
 • Als u in Herfte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herfte wilt opnemen;
 • Omdat u in Herfte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herfte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herfte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herfte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herfte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herfte. Uitzonderingen in Herfte;
 • Als uw werkgever in Herfte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herfte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herfte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herfte niet geschikt voor uw werk in Herfte of
 • u functioneert niet voldoende in Herfte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herfte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herfte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herfte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herfte verblijft, dan mag uw werkgever in Herfte u eveneens wel ontslaan.