Ontslag Herbaijum /hjerbeam

Uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Herbaijum /hjerbeam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Herbaijum /hjerbeam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Herbaijum /hjerbeam. Uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Herbaijum /hjerbeam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Herbaijum /hjerbeam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Herbaijum /hjerbeam of met bevallingsverlof bent in Herbaijum /hjerbeam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Herbaijum /hjerbeam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Herbaijum /hjerbeam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Herbaijum /hjerbeam
 • Als u in Herbaijum /hjerbeam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Herbaijum /hjerbeam wilt opnemen;
 • Omdat u in Herbaijum /hjerbeam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Herbaijum /hjerbeam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Herbaijum /hjerbeam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Herbaijum /hjerbeam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Herbaijum /hjerbeam. Uitzonderingen in Herbaijum /hjerbeam;
 • Als uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Herbaijum /hjerbeam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Herbaijum /hjerbeam niet geschikt voor uw werk in Herbaijum /hjerbeam of
 • u functioneert niet voldoende in Herbaijum /hjerbeam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Herbaijum /hjerbeam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Herbaijum /hjerbeam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Herbaijum /hjerbeam verblijft, dan mag uw werkgever in Herbaijum /hjerbeam u eveneens wel ontslaan.