Ontslag Hensbroek

Uw werkgever in Hensbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hensbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hensbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hensbroek. Uw werkgever in Hensbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hensbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hensbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hensbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hensbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hensbroek of met bevallingsverlof bent in Hensbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hensbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hensbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hensbroek
 • Als u in Hensbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hensbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hensbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hensbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hensbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hensbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hensbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hensbroek. Uitzonderingen in Hensbroek;
 • Als uw werkgever in Hensbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hensbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hensbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hensbroek niet geschikt voor uw werk in Hensbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Hensbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hensbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hensbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hensbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hensbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Hensbroek u eveneens wel ontslaan.