Ontslag Hengstheuvel

Uw werkgever in Hengstheuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hengstheuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hengstheuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hengstheuvel. Uw werkgever in Hengstheuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hengstheuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hengstheuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hengstheuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hengstheuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hengstheuvel of met bevallingsverlof bent in Hengstheuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hengstheuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hengstheuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hengstheuvel
 • Als u in Hengstheuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hengstheuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hengstheuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hengstheuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hengstheuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hengstheuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hengstheuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hengstheuvel. Uitzonderingen in Hengstheuvel;
 • Als uw werkgever in Hengstheuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hengstheuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hengstheuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hengstheuvel niet geschikt voor uw werk in Hengstheuvel of
 • u functioneert niet voldoende in Hengstheuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hengstheuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hengstheuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hengstheuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hengstheuvel verblijft, dan mag uw werkgever in Hengstheuvel u eveneens wel ontslaan.