Ontslag Hengstdijk

Uw werkgever in Hengstdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hengstdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hengstdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hengstdijk. Uw werkgever in Hengstdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hengstdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hengstdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hengstdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hengstdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hengstdijk of met bevallingsverlof bent in Hengstdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hengstdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hengstdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hengstdijk
 • Als u in Hengstdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hengstdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hengstdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hengstdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hengstdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hengstdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hengstdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hengstdijk. Uitzonderingen in Hengstdijk;
 • Als uw werkgever in Hengstdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hengstdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hengstdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hengstdijk niet geschikt voor uw werk in Hengstdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Hengstdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hengstdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hengstdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hengstdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hengstdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Hengstdijk u eveneens wel ontslaan.