Ontslag Hengforden

Uw werkgever in Hengforden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hengforden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hengforden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hengforden. Uw werkgever in Hengforden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hengforden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hengforden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hengforden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hengforden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hengforden of met bevallingsverlof bent in Hengforden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hengforden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hengforden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hengforden
 • Als u in Hengforden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hengforden wilt opnemen;
 • Omdat u in Hengforden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hengforden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hengforden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hengforden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hengforden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hengforden. Uitzonderingen in Hengforden;
 • Als uw werkgever in Hengforden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hengforden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hengforden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hengforden niet geschikt voor uw werk in Hengforden of
 • u functioneert niet voldoende in Hengforden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hengforden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hengforden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hengforden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hengforden verblijft, dan mag uw werkgever in Hengforden u eveneens wel ontslaan.