Ontslag Hengevelde

Uw werkgever in Hengevelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hengevelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hengevelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hengevelde. Uw werkgever in Hengevelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hengevelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hengevelde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hengevelde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hengevelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hengevelde of met bevallingsverlof bent in Hengevelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hengevelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hengevelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hengevelde
 • Als u in Hengevelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hengevelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Hengevelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hengevelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hengevelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hengevelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hengevelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hengevelde. Uitzonderingen in Hengevelde;
 • Als uw werkgever in Hengevelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hengevelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hengevelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hengevelde niet geschikt voor uw werk in Hengevelde of
 • u functioneert niet voldoende in Hengevelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hengevelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hengevelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hengevelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hengevelde verblijft, dan mag uw werkgever in Hengevelde u eveneens wel ontslaan.