Ontslag Hengelo

Uw werkgever in Hengelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hengelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hengelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hengelo. Uw werkgever in Hengelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hengelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hengelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hengelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hengelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hengelo of met bevallingsverlof bent in Hengelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hengelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hengelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hengelo
 • Als u in Hengelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hengelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Hengelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hengelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hengelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hengelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hengelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hengelo. Uitzonderingen in Hengelo;
 • Als uw werkgever in Hengelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hengelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hengelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hengelo niet geschikt voor uw werk in Hengelo of
 • u functioneert niet voldoende in Hengelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hengelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hengelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hengelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hengelo verblijft, dan mag uw werkgever in Hengelo u eveneens wel ontslaan.