Ontslag Hengeland

Uw werkgever in Hengeland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hengeland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hengeland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hengeland. Uw werkgever in Hengeland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hengeland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hengeland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hengeland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hengeland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hengeland of met bevallingsverlof bent in Hengeland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hengeland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hengeland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hengeland
 • Als u in Hengeland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hengeland wilt opnemen;
 • Omdat u in Hengeland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hengeland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hengeland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hengeland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hengeland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hengeland. Uitzonderingen in Hengeland;
 • Als uw werkgever in Hengeland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hengeland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hengeland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hengeland niet geschikt voor uw werk in Hengeland of
 • u functioneert niet voldoende in Hengeland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hengeland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hengeland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hengeland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hengeland verblijft, dan mag uw werkgever in Hengeland u eveneens wel ontslaan.