Ontslag Hemrikerverlaat /himrikerfallaat

Uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hemrikerverlaat /himrikerfallaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat. Uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat of met bevallingsverlof bent in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat
 • Als u in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hemrikerverlaat /himrikerfallaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat. Uitzonderingen in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat;
 • Als uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat niet geschikt voor uw werk in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat of
 • u functioneert niet voldoende in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat verblijft, dan mag uw werkgever in Hemrikerverlaat /himrikerfallaat u eveneens wel ontslaan.