Ontslag Hemrik /de himrik

Uw werkgever in Hemrik /de himrik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hemrik /de himrik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hemrik /de himrik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hemrik /de himrik. Uw werkgever in Hemrik /de himrik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hemrik /de himrik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hemrik /de himrik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hemrik /de himrik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hemrik /de himrik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hemrik /de himrik of met bevallingsverlof bent in Hemrik /de himrik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hemrik /de himrik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hemrik /de himrik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hemrik /de himrik
 • Als u in Hemrik /de himrik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hemrik /de himrik wilt opnemen;
 • Omdat u in Hemrik /de himrik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hemrik /de himrik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hemrik /de himrik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hemrik /de himrik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hemrik /de himrik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hemrik /de himrik. Uitzonderingen in Hemrik /de himrik;
 • Als uw werkgever in Hemrik /de himrik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hemrik /de himrik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hemrik /de himrik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hemrik /de himrik niet geschikt voor uw werk in Hemrik /de himrik of
 • u functioneert niet voldoende in Hemrik /de himrik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hemrik /de himrik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hemrik /de himrik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hemrik /de himrik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hemrik /de himrik verblijft, dan mag uw werkgever in Hemrik /de himrik u eveneens wel ontslaan.