Ontslag Hempens /himpens

Uw werkgever in Hempens /himpens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hempens /himpens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hempens /himpens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hempens /himpens. Uw werkgever in Hempens /himpens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hempens /himpens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hempens /himpens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hempens /himpens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hempens /himpens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hempens /himpens of met bevallingsverlof bent in Hempens /himpens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hempens /himpens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hempens /himpens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hempens /himpens
 • Als u in Hempens /himpens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hempens /himpens wilt opnemen;
 • Omdat u in Hempens /himpens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hempens /himpens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hempens /himpens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hempens /himpens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hempens /himpens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hempens /himpens. Uitzonderingen in Hempens /himpens;
 • Als uw werkgever in Hempens /himpens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hempens /himpens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hempens /himpens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hempens /himpens niet geschikt voor uw werk in Hempens /himpens of
 • u functioneert niet voldoende in Hempens /himpens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hempens /himpens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hempens /himpens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hempens /himpens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hempens /himpens verblijft, dan mag uw werkgever in Hempens /himpens u eveneens wel ontslaan.