Ontslag Hemmen

Uw werkgever in Hemmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hemmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hemmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hemmen. Uw werkgever in Hemmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hemmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hemmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hemmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hemmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hemmen of met bevallingsverlof bent in Hemmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hemmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hemmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hemmen
 • Als u in Hemmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hemmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hemmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hemmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hemmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hemmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hemmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hemmen. Uitzonderingen in Hemmen;
 • Als uw werkgever in Hemmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hemmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hemmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hemmen niet geschikt voor uw werk in Hemmen of
 • u functioneert niet voldoende in Hemmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hemmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hemmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hemmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hemmen verblijft, dan mag uw werkgever in Hemmen u eveneens wel ontslaan.