Ontslag Hemert

Uw werkgever in Hemert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hemert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hemert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hemert. Uw werkgever in Hemert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hemert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hemert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hemert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hemert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hemert of met bevallingsverlof bent in Hemert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hemert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hemert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hemert
 • Als u in Hemert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hemert wilt opnemen;
 • Omdat u in Hemert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hemert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hemert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hemert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hemert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hemert. Uitzonderingen in Hemert;
 • Als uw werkgever in Hemert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hemert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hemert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hemert niet geschikt voor uw werk in Hemert of
 • u functioneert niet voldoende in Hemert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hemert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hemert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hemert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hemert verblijft, dan mag uw werkgever in Hemert u eveneens wel ontslaan.