Ontslag Helwijk

Uw werkgever in Helwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helwijk. Uw werkgever in Helwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helwijk of met bevallingsverlof bent in Helwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helwijk
 • Als u in Helwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Helwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helwijk. Uitzonderingen in Helwijk;
 • Als uw werkgever in Helwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helwijk niet geschikt voor uw werk in Helwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Helwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Helwijk u eveneens wel ontslaan.