Ontslag Helwerd

Uw werkgever in Helwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helwerd. Uw werkgever in Helwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helwerd of met bevallingsverlof bent in Helwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helwerd
 • Als u in Helwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Helwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helwerd. Uitzonderingen in Helwerd;
 • Als uw werkgever in Helwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helwerd niet geschikt voor uw werk in Helwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Helwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Helwerd u eveneens wel ontslaan.