Ontslag Helvoirt

Uw werkgever in Helvoirt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helvoirt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helvoirt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helvoirt. Uw werkgever in Helvoirt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helvoirt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helvoirt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helvoirt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helvoirt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helvoirt of met bevallingsverlof bent in Helvoirt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helvoirt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helvoirt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helvoirt
 • Als u in Helvoirt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helvoirt wilt opnemen;
 • Omdat u in Helvoirt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helvoirt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helvoirt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helvoirt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helvoirt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helvoirt. Uitzonderingen in Helvoirt;
 • Als uw werkgever in Helvoirt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helvoirt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helvoirt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helvoirt niet geschikt voor uw werk in Helvoirt of
 • u functioneert niet voldoende in Helvoirt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helvoirt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helvoirt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helvoirt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helvoirt verblijft, dan mag uw werkgever in Helvoirt u eveneens wel ontslaan.