Ontslag Helsdingen

Uw werkgever in Helsdingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helsdingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helsdingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helsdingen. Uw werkgever in Helsdingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helsdingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helsdingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helsdingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helsdingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helsdingen of met bevallingsverlof bent in Helsdingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helsdingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helsdingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helsdingen
 • Als u in Helsdingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helsdingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Helsdingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helsdingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helsdingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helsdingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helsdingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helsdingen. Uitzonderingen in Helsdingen;
 • Als uw werkgever in Helsdingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helsdingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helsdingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helsdingen niet geschikt voor uw werk in Helsdingen of
 • u functioneert niet voldoende in Helsdingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helsdingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helsdingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helsdingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helsdingen verblijft, dan mag uw werkgever in Helsdingen u eveneens wel ontslaan.