Ontslag Helmond

Uw werkgever in Helmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helmond. Uw werkgever in Helmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helmond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helmond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helmond of met bevallingsverlof bent in Helmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helmond
 • Als u in Helmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helmond wilt opnemen;
 • Omdat u in Helmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helmond. Uitzonderingen in Helmond;
 • Als uw werkgever in Helmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helmond niet geschikt voor uw werk in Helmond of
 • u functioneert niet voldoende in Helmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helmond verblijft, dan mag uw werkgever in Helmond u eveneens wel ontslaan.