Ontslag Hellum

Uw werkgever in Hellum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hellum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hellum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hellum. Uw werkgever in Hellum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hellum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hellum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hellum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hellum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hellum of met bevallingsverlof bent in Hellum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hellum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hellum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hellum
 • Als u in Hellum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hellum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hellum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hellum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hellum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hellum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hellum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hellum. Uitzonderingen in Hellum;
 • Als uw werkgever in Hellum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hellum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hellum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hellum niet geschikt voor uw werk in Hellum of
 • u functioneert niet voldoende in Hellum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hellum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hellum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hellum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hellum verblijft, dan mag uw werkgever in Hellum u eveneens wel ontslaan.