Ontslag Hellouw

Uw werkgever in Hellouw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hellouw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hellouw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hellouw. Uw werkgever in Hellouw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hellouw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hellouw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hellouw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hellouw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hellouw of met bevallingsverlof bent in Hellouw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hellouw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hellouw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hellouw
 • Als u in Hellouw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hellouw wilt opnemen;
 • Omdat u in Hellouw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hellouw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hellouw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hellouw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hellouw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hellouw. Uitzonderingen in Hellouw;
 • Als uw werkgever in Hellouw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hellouw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hellouw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hellouw niet geschikt voor uw werk in Hellouw of
 • u functioneert niet voldoende in Hellouw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hellouw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hellouw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hellouw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hellouw verblijft, dan mag uw werkgever in Hellouw u eveneens wel ontslaan.