Ontslag Helling

Uw werkgever in Helling mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helling zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helling

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helling. Uw werkgever in Helling mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helling arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helling niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helling te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helling u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helling of met bevallingsverlof bent in Helling.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helling kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helling die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helling
 • Als u in Helling lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helling wilt opnemen;
 • Omdat u in Helling lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helling lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helling wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helling op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helling

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helling. Uitzonderingen in Helling;
 • Als uw werkgever in Helling bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helling aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helling gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helling niet geschikt voor uw werk in Helling of
 • u functioneert niet voldoende in Helling.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helling

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helling niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helling of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helling verblijft, dan mag uw werkgever in Helling u eveneens wel ontslaan.