Ontslag Hellevoetsluis

Uw werkgever in Hellevoetsluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hellevoetsluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hellevoetsluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hellevoetsluis. Uw werkgever in Hellevoetsluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hellevoetsluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hellevoetsluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hellevoetsluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hellevoetsluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hellevoetsluis of met bevallingsverlof bent in Hellevoetsluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hellevoetsluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hellevoetsluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hellevoetsluis
 • Als u in Hellevoetsluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hellevoetsluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Hellevoetsluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hellevoetsluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hellevoetsluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hellevoetsluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hellevoetsluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hellevoetsluis. Uitzonderingen in Hellevoetsluis;
 • Als uw werkgever in Hellevoetsluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hellevoetsluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hellevoetsluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hellevoetsluis niet geschikt voor uw werk in Hellevoetsluis of
 • u functioneert niet voldoende in Hellevoetsluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hellevoetsluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hellevoetsluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hellevoetsluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hellevoetsluis verblijft, dan mag uw werkgever in Hellevoetsluis u eveneens wel ontslaan.