Ontslag Helleneind

Uw werkgever in Helleneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Helleneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Helleneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Helleneind. Uw werkgever in Helleneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Helleneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Helleneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Helleneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Helleneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Helleneind of met bevallingsverlof bent in Helleneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Helleneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Helleneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Helleneind
 • Als u in Helleneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Helleneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Helleneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Helleneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Helleneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Helleneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Helleneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Helleneind. Uitzonderingen in Helleneind;
 • Als uw werkgever in Helleneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Helleneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Helleneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Helleneind niet geschikt voor uw werk in Helleneind of
 • u functioneert niet voldoende in Helleneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Helleneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Helleneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Helleneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Helleneind verblijft, dan mag uw werkgever in Helleneind u eveneens wel ontslaan.