Ontslag Hellendoorn

Uw werkgever in Hellendoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hellendoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hellendoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hellendoorn. Uw werkgever in Hellendoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hellendoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hellendoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hellendoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hellendoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hellendoorn of met bevallingsverlof bent in Hellendoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hellendoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hellendoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hellendoorn
 • Als u in Hellendoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hellendoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Hellendoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hellendoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hellendoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hellendoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hellendoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hellendoorn. Uitzonderingen in Hellendoorn;
 • Als uw werkgever in Hellendoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hellendoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hellendoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hellendoorn niet geschikt voor uw werk in Hellendoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Hellendoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hellendoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hellendoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hellendoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hellendoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Hellendoorn u eveneens wel ontslaan.