Ontslag Hellegat

Uw werkgever in Hellegat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hellegat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hellegat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hellegat. Uw werkgever in Hellegat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hellegat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hellegat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hellegat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hellegat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hellegat of met bevallingsverlof bent in Hellegat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hellegat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hellegat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hellegat
 • Als u in Hellegat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hellegat wilt opnemen;
 • Omdat u in Hellegat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hellegat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hellegat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hellegat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hellegat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hellegat. Uitzonderingen in Hellegat;
 • Als uw werkgever in Hellegat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hellegat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hellegat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hellegat niet geschikt voor uw werk in Hellegat of
 • u functioneert niet voldoende in Hellegat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hellegat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hellegat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hellegat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hellegat verblijft, dan mag uw werkgever in Hellegat u eveneens wel ontslaan.