Ontslag Hellebroek

Uw werkgever in Hellebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hellebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hellebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hellebroek. Uw werkgever in Hellebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hellebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hellebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hellebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hellebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hellebroek of met bevallingsverlof bent in Hellebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hellebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hellebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hellebroek
 • Als u in Hellebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hellebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hellebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hellebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hellebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hellebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hellebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hellebroek. Uitzonderingen in Hellebroek;
 • Als uw werkgever in Hellebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hellebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hellebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hellebroek niet geschikt voor uw werk in Hellebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Hellebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hellebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hellebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hellebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hellebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Hellebroek u eveneens wel ontslaan.